Buscar Localitzacions

Buscar Proveïdors

Film Clúster

Les opcions que ofereix aquest gran plató territorial són cada dia més preuades pels productors, que valoren sobre manera els factors de diversitat, complementarietat, accessibilitat, assequibilitat, permissibilitat, mobilitat, connectivitat, facilitació, proximitat
a les principals infraestructures viàries i de transport i ubicació geoestratègica, molt especialment en relació amb la regió metropolitana.

Les característiques ambientals, així com la lluminositat que instil·la la Mediterrània són coadjuvants superlatius. A més, les característiques climàtiques aporten fiabilitat, atesa la pluviometria escassa i una evolució mai sobtada de les condicions
meteorològiques. Els productors accentuen molt aquest factor de ponderació en relació amb les condicions tempestives que envolten els rodatges.

 

Twitter @filmcluster

Facebook